divide

Rooleissa

paul_stucki

Paul Stucki
toimitusjohtaja
orfer oy
Orimattila

Orfer Oy on vuonna 1970 perustettu tuotantoteknologian asiantuntija. Orfer automatisoi asiakkaidensa tuotantoa robottijärjestelmillä sadan asiantuntijan voimin. Tarjoamme asiakkaille kestäviä ja optimoituja ratkaisuja, investointeja, joihin itse uskomme. Kansainväliset asiakkaat saavat suomalaista robotiikan, tuotantoautomaation ja huoltopalvelun huippuosaamista sekä -teknologiaa.

“Johtajana kysyn, kuuntelen, haastan ja delegoin. Etsin asioille oikeat tekijät ja annan vastuuta. Kuuntelen asiakkaita ja asiantuntijoitamme sekä johdan toimintaamme tulevaisuuden tarpeiden suuntaan. Valmistelemme asiat huolella ja varmistamme, että tekemämme ratkaisut parantavat asiakkaidemme kilpailukykyä ja siten antavat oikeutuksen liiketoiminnallemme.”

jari_parkkonen

Jari Parkkonen
maakuntajohtaja
Päijät-Hämeen liitto
Lahti

Päijät-Hämeen liitto toimii maakunnan kehittämisen keskuksena vastaten aluekehityksestä ja -suunnittelusta. Liitto ajaa kuntien, väestön ja elinkeinoelämän etuja, tuottaa tutkimuksia, suunnitelmia ja selvityksiä. Tehtäviä ohjaavat kunta-, maankäyttö- ja rakennuslaki. Päijät-Hämeen liitto toimii myös maakunnan eri vaikuttajatahojen yhteistyöorganisaationa.

mika_kallio

Mika Kallio
toimitusjohtaja
One1 Oy
Lahti

One1 toteuttaa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisuja energiayhtiöille, kunnille ja rakennuttajille. Yhteistä ratkaisuille on kestävän kehityksen periaatteet ja eri teknologioiden kuten lämpöpumppu-, aurinko- ja bioteknologioiden luova yhdistäminen. Yrityksen vahvuuksina ovat myös yksityiskohtaiset selvitys- ja suunnittelupalvelut sekä projektien kokonaishallinta.

“Johtamistyylini on ohjaava ja keskusteleva. Pyrin saamaan teamin henkilöiden vahvuudet esiin ja tehokkaaseen käyttöön.”

marianne_valola

Marianne Valola
muotoilija
osuuskunta startti
Lahti

Marianne Valola on lahtelainen feministimuotoilija, jolla on erityinen kotiseuturakkaus Lahteen. Marianne osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kaupungin kehittämiseen taiteen ja muotoilun keinoin.

“Mielestäni muotoilijan työ on palveluammatti. Johtotähtenä on auttaa asiakasta saavuttamaan päämääränsä. Omassa taiteellisessa työssäni haluan tehdä näkyväksi ajankohtaisia asioita ja saada aikaan keskustelua yhteisistä tärkeistä asioista.”

jukka_rantanen

Jukka Rantanen
toimitusjohtaja
ladec oy
Lahti

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n tehtävänä on kehittää Lahden seudun elinkeinoelämän kasvun edellytyksiä, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta. LADEC tarjoaa yrityksille monipuolisia yrittäjyys-, sijoittumis- sekä kasvu- ja kehittämispalveluita. LADECin strategisia kärkiä ovat cleantech ja teollinen muotoilu.

"Palveluorganisaation vetäjänä minulle asiakaslähtöisyys on ydinasia ja toiminnan sekä palveluiden suunnittelun tulee lähteä nimenomaan asiakkaan tarpeista. Organisaation tuloksekkaan toiminnan kannalta on erityisen tärkeää, että yhtiön päätehtävät ovat selkeät ja niistä käydään säännöllisesti keskustelua koko organisaatiossa. Näin mahdollistetaan se, että tiedonkulku on tehokasta ja toimintaa pystytään kehittämään avoimessa ilmapiirissä"