divide

Rooleissa

timo_valtonen

Timo Valtonen
toimitusjohtaja
Renor oy
Lahti

Renor Oy on suomalainen kiinteistökehitys- ja kiinteistösijoitusyhtiö. Se toteuttaa asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja uuden elinkaaren ansaitseviin kiinteistöihin kehittyvissä kaupunkiympäristöissä.

“Pyrin olemaan aktiivinen, toimintaan kannustava ja keskittyvä johtaja. On tärkeää, että yrityksessä ja organisaatiossa on reipasta tekemisen meininkiä ja iloa. Luotan asiantuntijoihin ja henkilöstöön. Haluan, että olemme helposti lähestyttäviä ja samalla kovia ammattilaisia. Asiakkaaseen keskittyminen on menestyksemme ydin.”

jari_parkkonen

Päivi Leiwo
Hallituksen puheenjohtaja
Oilon oy
Lahti

Oilon on 1961 perustettu ympäristö- ja energiateknologian perheyritys. Yritys valmistaa polttimia, polttojärjestelmiä ja lämpöpumppuja voimalaitoksiin, teollisuuteen, ongelmajäte- ja lämpölaitoksiin sekä laivoihin. Oilonilla on tuotantoa Suomessa sekä Kiinassa. Myyntiä on yli 30 maassa ja liikevaihdosta 60 % muodostuu ulkomaisista toiminnoista.

“Pyrimme kasvattamaan ja kehittämään liiketoimintaa uusilla markkina-alueilla ja uudistuvalla portfoliolla. Tämä vaatii pitkäjänteistä brändinluomista, jatkuvaa tuotekehitystä ja hallittua riskinottoa. Asiakastarpeiden tunnistaminen ja asiakkaan kunnioitus on liiketoimintamme johtotähti.”

jyrki_myllyvirta

Jyrki Myllyvirta
Kaupunginjohtaja
Lahden kaupunki
Lahti

Lahti on uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja asuinympäristö viihtyisä ja luonnonläheinen. Ympäristöosaamisen ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

“Työssäni on oltava kokonaisvaltainen ote ja kykyä erottaa kaupungin kehittämisen kannalta olennaiset asiat. Huolehdin, että poliittiset päättäjät saavat tarvittavat taustatiedot päätöksenteon tueksi, mutta näkevät myös kuluvan budjettivuoden yli kaupungin tulevaisuuteen.”

pertti_lemettinen

Pertti Lemettinen
toimitusjohtaja
Levypyörä oy
Nastola

Levypyörä Oy toimittaa raskaisiin työkoneisiin vanteita ja teräslevystä valmistettuja osia. Myynnistä yli puolet menee suoraan vientiin, päämarkkina-alueet ovat EU ja Pohjois-Amerikka. Yritys erottuu kilpailijoistaan asiakastarpeisiin räätälöidyillä tuotteilla, lyhyillä toimitusajoilla sekä erittäin joustavalla toiminnalla.

“Yritystämme johdetaan yhdessä määriteltyjen arvojen mukaan. Keskeistä on asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja luotettava palvelu. Panostamme myös henkilökunnan ammattitaitoon ja työtyytyväisyyteen sekä huomioimme ympäristövaikutukset kaikissa toiminnoissa.”